Top reyting

Kanallar reytingiBoshlovchilar reytingiTeleko'rsatuvlar reytingi Kanallar reytingiBoshlovchilar reytingiTeleko'rsatuvlar reytingi

* Eslatma:

«Telekanallar reytingi» natijalari www.mtrk.uz veb-saytidagi har bir telekanal sahifasiga hamda ushbu telekanalga tegishli ko`rsatuvlarni veb-sayt orqali tomosha qilish (sahifaga kirish) soni natijasida to`plangan ma’lumotlardan foydalanilgan holda keltirilgan.

Telekanal sahifasiga kirish turli muxlislar tomonidan amalga oshirilayaptimi yoki telekanal reytingni oshirish uchun bir shaxs (bir guruh shaxslar) tomonidangina tomosha qilinayaptimi, degan savolga javob sifatida aniq ma’lumot berish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu sababli, mazkur reyting natijalaridagi raqamlardan foydalanganda ushbu holatni e’tiborga olish so`raladi.

Нет информации.

* Eslatma:

«Boshlovchilar reytingi» natijalari www.mtrk.uz veb-saytidagi har bir boshlovchi sahifasini tomosha qilish (sahifaga kirish) hamda boshlovchiga veb-sayt orqali ovoz berishlar soni natijasida to`plangan ma’lumotlardan foydalanilgan holda keltirilgan.

Boshlovchi sahifasiga kirish turli muxlislar tomonidan amalga oshirilayaptimi yoki boshlovchi reytingni oshirish uchun bir shaxs (bir guruh shaxslar) tomonidangina tomosha qilinayaptimi, degan savolga javob sifatida aniq ma’lumot berish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu sababli, mazkur reyting natijalaridagi raqamlardan foydalanganda ushbu holatni e’tiborga olish so`raladi.

* Eslatma:

«Teleko`rsatuvlar reytingi» natijalari www.mtrk.uz veb-saytidagi har bir teleko`rsatuv sahifasiga murojaat qilish hamda ushbu teleko`rsatuvni veb-sayt orqali tomosha qilish (sahifaga kirish) soni natijasida to`plangan ma’lumotlardan foydalanilgan holda keltirilgan.

Teleko`rsatuv sahifasiga kirish va veb-sayt orqali tomosha qilish turli muxlislar tomonidan amalga oshirilayaptimi yoki teleko`rsatuv reytingni oshirish uchun bir shaxs (bir guruh shaxslar) tomonidangina tomosha qilinayaptimi, degan savolga javob sifatida aniq ma’lumot berish imkoniyatiga ega emasmiz. Shu sababli, mazkur reyting natijalaridagi raqamlardan foydalanganda ushbu holatni e’tiborga olish so`raladi.